Putnički i teretni vagoni

Putnički vagon u sastavu vlaka 1945.Naslov: Putnički vagon u sastavu vlaka

Autor: foto Čekada

Godina: 1945.

inv oznaka: ZF 471-1 2-1 

Vagon za spavanje 1950.Naslov: Vagon za spavanje

Autor: nepoznat

Godina: 1950.

inv oznaka: ZF 479 2-1

Putnički vagon u sastavu vlaka 1945.Naslov: Putnički vagon u sastavu vlaka

Autor: foto Čekada

Godina: 1945.

inv oznaka: ZF 471-2 2-1

2-osovinski vagon KivNaslov: 2-osovinski vagon Kiv

Autor: nepoznat

Godina: nepoznato

inv oznaka: ZF 499-1 2-2