Proizvodi

Izrada oklopa na lokomotivi serije 01Naslov: Pregradnje na lokomotivi serije 01

Autor: nepoznat

Godina: 1937.

inv oznaka: ZF 148-34 8-3

Poštanski vagonNaslov: Poštanski vagon

Autor: nepoznat

Godina: 1963.

inv oznaka: ZF 148-29 8-3

Aluminijski vlakNaslov:  Aluminijski motorni vlak serije 611

Autor: nepoznat

Godina: oko 1965.

inv oznaka: ZF 148-27 8-3

Poštanski vagonNaslov: Poštanski vagon

Autor: nepoznat

Godina: 1963.

inv oznaka: ZF 148-30 8-3

Aluminijski vlakNaslov: Aluminijski motorni vlak serije 611-003/004

Autor: nepoznat

Godina: 1965.

inv oznaka: ZF 148-26 8-3