Lokomotive i motorni vlakovi

Naslov: Parna lokomotiva 01-001

Autor: nepoznat

Godina: 1937.

inv oznaka: ZF 5 1-1

Parna lokomotiva 11-001Naslov: Parna lokomotiva 11-001

Autor: nepoznat

Godina: 1976.

inv oznaka: ZF 20 1-1

Parna lokomotiva 20-179Naslov: Parna lokomotiva 20-179

Autor: nepoznat

Godina: nepoznato

inv oznaka: ZF 36 1-1

Parna lokomotiva serije 51 na posljednjoj vožnji iz PleterniceNaslov: Parna lokomotiva serije 51 na posljednjoj vožnji iz Pleternice

Autor: nepoznat

Godina: 1988

inv oznaka: ZF 79 1-1

Aluminijski motorni vlak serije 611Naslov: Aluminijski motorni vlak serije 611

Autor: nepoznat

Godina: prije ?

inv oznaka: ZF 416 1-4

Parna lokomotiva serije 06Naslov: Parna lokomotiva serije 06

Autor: nepoznat

Godina: 1939.

inv oznaka: ZF 11 1-1

parna lokomotiva popravakNaslov: Parna lokomotiva 01-001

Autor: nepoznat

Godina: 1937.

inv oznaka: ZF 6 1-1

Parna lokomotiva 11-015 na Zagreb Glavnom kolodvoruNaslov: Parna lokomotiva 11-015 na Zagreb Glavnom kolodvoru

Autor: nepoznat

Godina: prije 1991.

inv oznaka: ZF 21 1-1

Parna lokomotiva 22-077Naslov: Parna lokomotiva 22-077

Autor: nepoznat

Godina: nepoznato

inv oznaka: ZF 43 1-1

Parna lokomotiva 62-054 u ložionici ČrnomerecNaslov: Parna lokomotiva 62-054 u ložionici Črnomerec

Autor: nepoznat

Godina: nepoznato

inv oznaka: ZF 82 1-1

Aluminijski motorni vlak serije 611 na Zagrebačkom velesajmuNaslov: Aluminijski motorni vlak serije 611-002 na Zagrebačkom velesajmu

Autor: nepoznat

Godina: nepoznat

inv oznaka: ZF 423-1 1-4