Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka – kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište (POR2CORE-ZCT)

 

Projekt “Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka – kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište” (POR2CORE-ZCT)“ zajednički je projekt Lučke uprave Rijeka i HŽ Infrastrukture. Cilj mu je doprinijeti rastu luke Rijeka kao jedne od core (osnovnih) luka na Mediteranskom koridoru kroz osiguranje učinkovitosti, održivosti i multimodalnosti teretnog prometa. Specifični cilj je eliminirati postojeće usko grlo i prilagoditi željezničku infrastrukturu u kolodvoru Rijeka kako bi se ona mogla nositi s povećanjem prijevozne potražnje u luci Rijeka.

Projekt je bio prijavljen na drugi poziv Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF) Promet 2015, Kohezijska omotnica. Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava – broj INEA/CEF/TRAN/M2015/1138367 potpisan je 18. studenoga 2016. godine između Izvršne agencije za inovacije i mreže i Lučke uprave Rijeka, čime je osigurano 85% sufinanciranja iz europskih sredstava. Ukupna vrijednost projekta iznosi 31,6 milijun eura, pri čemu udio HŽ Infrastrukture iznosi 22 milijuna eura. Projekt će se izvoditi od 2019. do 2021. godine.

Rekonstrukcija teretnog dijela željezničkog kolodvora Rijeka i izgradnja terminala za željeznički intermodalni prijevoz na kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište planira se u tri etape:

  1. Rekonstrukcija teretnog dijela željezničkog kolodvora Rijeka obuhvaća rekonstrukciju i produljenje 12 kolosijeka i izvlačnjaka, izradu kabelske kanalizacije te ugradnju telekomunikacijskih kabela, kabela napajanja i rasvjete kao i radove na kontaktnoj mreži, a također i radove na donjem ustroju u cilju poboljšanja nosivosti i odvodnje podloge (investitor HŽ Infrastruktura).
  2. Izrada priključka kolosiječnih postrojenja i izgradnja kabelske kanalizacije u području spoja rekonstruiranih kolosijeka teretnog kolodvora Rijeka i terminala na postojeće stanje (investitor Lučka uprava Rijeka).
  3. Izgradnja četiri kolosijeka duljine 400 m na novom dijelu kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu te dva kolosijeka za portalne dizalice (investitor Lučka uprava Rijeka).

Ugovor za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na Projektu potpisan je 15. travnja 2019. sa zajednicom gospodarskih subjekata INSTITUT IGH d.d. i INVESTINŽENJERING d.o.o. iz Hrvatske u vrijednosti 3.191.427,68 kuna.

Lučka uprava Rijeka i HŽ Infrastruktura d.o.o. potpisale su 4. srpnja 2019. ugovor za izvođenje radova na Projektu sa SŽ-ŽELEZNIČKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA d.d. iz Slovenije u vrijednosti 159.522.368,41 kuna.

U tijeku su pripremni radovi u sklopu kojih je 19. srpnja 2019. Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja prijavljen početak gradnje i početka uklanjanja. Također, postavljene su tabla vidljivosti i gradilišna tabla te je dostavljena potrebna dokumentacija u skladu s ugovornom dokumentacijom. Izvođač je najavio početak radova na gradilištu 9. listopada 2019. Početni radovi izvodit će se na području etape I. Za početak će se izvršiti lociranje i označavanje podzemnih instalacija, uklanjanje betonskih i asfaltnih površina, skidanje kolosijeka i demontiranje skretnica, demontaža voznog voda kontaktne mreže, demontaža stupova kontaktne mreže te razbijanje i uklanjanje temelja kontaktne mreže.

Dovršetkom radova i puštanjem novih dijelova terminala u promet teretni kolodvor povećat će ukrcajni i iskrcajni kapacitet željeznicom na 360.000 TEU godišnje, što je oko 60 posto tereta od ukupno planiranih 600.000 TEU.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

Potpisivanje ugovora za izvođenje radova