Modernizacija i elektrifikacija pruge Zaprešić – Zabok

 

Projektom je obuhvaćena modernizacija dionice ZaprešićZabok. Riječ je o dionici zagorske pruge, koja vodi do Čakovca, regionalnog je karaktera (R201 Zaprešić – Bedekovčina – Čakovec) te ima važnu ulogu u putničkome prijevozu na području zagrebačke aglomeracije. Za projekt čiji su prihvatljivi troškovi procijenjeni na iznos od 614,4 milijuna kuna osigurano je 85-postotno financiranje iz Kohezijskog fonda putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Preostalih 15 posto vrijednosti projekta financirat će se iz nacionalnih sredstava.

Dionica se proteže kroz dvije županije, Zagrebačku i Krapinsko-zagorsku županiju, a projekt obuhvaća sljedeće zahvate na dionici duljine 23,85 km:

  • Građevinski parametri pruge poboljšat će se na projektiranu građevinsku brzinu od maksimalno 120 km/h. Pritom će se rekonstruirati pojedini lukovi na pruzi, odnosno postojeća trasa izmaknut će se na ukupno 6 km pruge, što će vozna vremena putničkih vlakova skratiti za oko 30 posto (sa sadašnjih 39 – 44 min na 28 min), a brzih vlakova za oko 50 posto (sa sadašnjih 31 min na 14 min).
  • Pruga će se elektrificirati.
  • Rekonstruirat će se kolodvori Novi Dvori, Luka, Veliko Trgovišće i Zabok, što podrazumijeva izgradnju novih perona (korisne duljine najmanje 160 m), pothodnika, nadstrešnica, parkirališta, rekonstrukciju kolodvorskih zgrada, razdvajanje kolodvora Zabok na putnički i teretni dio, izgradnju nove zgrade za smještaj signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja te ureda za izvršno osoblje u kolodvoru Zaboku.
  • U stajalištima Pojatno, Kupljenovo i Žeinci bit će izgrađeni novi peroni, nadstrešnice i parkirališta.
  • U kolodvorima i stajalištima bit će osiguran sustav videonadzora te vizualnog i audio obavještavanja putnika.
  • Na dionici ugradit će se novi signalno-sigurnosni i telekomunikacijski uređaji te uređaji daljinskog upravljanja prometom kako bi se osigurali preduvjeti za brže, ali i sigurnije prometovanje vlakova.
  • Suvremenim automatskim osiguranjem i sintetičkim popođenjem bit će modernizirano 15 željezničko-cestovnih prijelaza, četiri će prijelaza spojnim cestama biti preusmjerena na susjedne prijelaze, jedan će biti ukinut, a sve to kako bi se uz povećanje dopuštene brzine prometovanja vlakova podigla i propusnost i razina sigurnosti na sjecištima pruge i cesta.
  • Uredit će se odnosno rekonstruirati te izgraditi potpuno nove pružne građevine kao što su četiri nova armiranobetonska mosta Vučerna, Lužki potok, Črnec i Horvacka te cestovni most Horvacka. Radi odvodnje uredit će se 35 propusta i kanali te na mjestima gdje je to potrebno uporni/potporni zidovi.
  • S obzirom na to da će do Zaboka voziti elektromotorni vlakovi, to će pridonijeti zaštiti okoliša, i to smanjenjem emisije plinova te smanjenjem buke.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kojim se osiguravaju sredstva za financiranje prihvatljivih troškova projekta potpisali su 9. studenoga 2017. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, HŽ Infrastruktura i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU-a (SAFU). Vrijeme provedbe projekta je do kraja 2021.

Ugovor za radove na projektu modernizacije i elektrifikacije željezničke pruge na dionici Zaprešić – Zabok u vrijednosti 530.655.163,07 HRK HŽ Infrastruktura je potpisala 12. lipnja 2018. s tvrtkom SWIETELSKY d.o.o.

Ugovor o nadzoru nad izvođenjem radova vrijedan 13.475.811,97 HRK potpisan je 28. lipnja 2018. s tvrtkom DB Engineering & Consulting GmbH iz Njemačke.

Radovi se izvode na svim dionicama pruge. U kolodvoru Novi Dvori uklonjeni su stari objekti te se izvode radovi na kolodvorskoj zgradi i iskopu građevinske jame pothodnika. Izrađuje se drenaža ispod podvožnjaka, posteljica, zaštitni sloj, položeni su I. i II. kolosijeka i ugrađene četiri skretnice. Na kolodvorskoj zgradi Luka sanirano je krovište, demontiran postojeći crijep, izrađena krovna daščana oplate te parna brana. Uklonjeni su objekti u kolodvoru Zabok, izmještaju se postojeće instalacije i priprema se izgradnja teretnog kolodvora Zabok. Na dionici pruge izvedena je ugradnja tamponskog sloja, ugradnja tucanika i strojno reguliranje kolosijeka. Izvode se radovi na šljunčanim stupovima na devijacijama, radovi na iskopima, križanjima pruge i cesta, željezničkom mostu Vučerna te cestovnom mostu Horvacka. U tijeku su i pripreme za permanentni zatvor pruge koji će početi 1. travnja te trajati do 1. listopada 2019. U to će vrijeme između Zaprešića i Zaboka putnike prevoziti zamjenski autobusi.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

Radovi