Sigurno preko pruge na putu do škole

U ponedjeljak 9. rujna počinje nova školska godina. Tisuće djece naći će se na prometnicama, a mnoga će na putu do škole morati preći preko željezničke pruge…

HŽ Infrastruktura upravlja prugama u duljini od 2604 km, s 545 kolodvora i stajališta, 1512 željezničko-cestovnih prijelaza, 109 tunela i 538 mostova. Odgovorna je za organiziranje i reguliranje prometa, obnovu i održavanje te građenje željezničke infrastrukture.
HŽ Infrastruktura je jedan od najvećih hrvatskih korisnika bespovratnih sredstava Europske unije, i to već od 2008. Ona je korisnik i pretpristupnih programa Europske unije (ISPA i IPA) te nakon pristupanja Hrvatske EU Strukturnih i investicijskih fondova.
HŽ Infrastruktura trenutno ima dva međunarodna zajma: zajam Svjetske banke za Projekt održivih Hrvatskih željeznica u Europi, namijenjen poboljšanju javnog željezničkog sektora te Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije HŽ Infrastrukture.

Na svim lokacijama gradilišta napreduju radovi na proširenju i rekonstrukciji željezničke infrastrukture terminala na riječkoj Brajdici, zajedničkom projektu Lučke uprave Rijeka i HŽ Infrastrukture sufinanciranom iz Instrumenta za povezivanje Europe. Ukupna vrijednost projekta iznosi 267 milijuna kuna,pri čemu udio HŽ Infrastrukture iznosi 195 milijuna kuna. U kolodvoru Rijeka Brajdica demontirana su četiri kolosijeka i izvode se radovi na donjem i gornjem pružnom ustroju (napravljen je iskop te se postavljaju kolosijeci i tračnice). Po završetku montiranja kolosijeka preostaje nasipanje tucanika i niveliranje kolosijeka. Također se izvodi rekonstrukcija kontaktne mreže. Uz kolodvorsku zgradu gradi se novi objekt u kojemu će biti smještena nova signalno-sigurnosna i telekomunikacijska oprema. Prema Sušaku izvode se najzahtjevniji radovi, oni na željezničkom tunelu. Gradi se portalna građevina duga 74 m otvorenog iskopa. Istodobno s tim radovima izvode se i radovi na proširenju cijevi tunela.

Projekt “Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić – Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo) – Zabok (uključivo)” vrijedan je 614,4 milijuna kuna, od čega se 85 posto sufinancira EU-ovim sredstvima. Početkom kolovoza projekt je ušao u novu fazu radova. Uz postojeće radove na cijeloj dionici započeli su radovi na sjevernoj strani kolodvorskoga prostora u Zaboku te na demontaži i rekonstrukciji postojećih kolosijeka i pripadajućih skretnica, zemljani radovi te svi ostali planirani radovi. Zbog te faze radova pruga je od 1. kolovoza 2019. zatvorena za sav željeznički promet od Zaboka do BedekovčineDo početka listopada očekuje se završetak radova na spajanju trase pružnih dionica na izgrađene devijacije, regulacija kolosijeka, postavljanje kabela, izgradnja temelja automatskih pružnih blokova i željezničko-cestovnih prijelaza te završetak svih preostalih radova potrebnih za puštanje dionice u promet po novoizgrađenoj trasi.