HŽ Infrastruktura upravlja prugama u duljini od 2604 km, s 545 kolodvora i stajališta, 1512 željezničko-cestovnih prijelaza, 109 tunela i 538 mostova. Odgovorna je za organiziranje i reguliranje prometa, obnovu i održavanje te građenje željezničke infrastrukture.
HŽ Infrastruktura je jedan od najvećih hrvatskih korisnika bespovratnih sredstava Europske unije, i to već od 2008. Ona je korisnik i pretpristupnih programa Europske unije (ISPA i IPA) te nakon pristupanja Hrvatske EU Strukturnih i investicijskih fondova.
HŽ Infrastruktura trenutno ima dva međunarodna zajma: zajam Svjetske banke za Projekt održivih Hrvatskih željeznica u Europi, namijenjen poboljšanju javnog željezničkog sektora te Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije HŽ Infrastrukture.

Na svim lokacijama gradilišta napreduju radovi na proširenju i rekonstrukciji željezničke infrastrukture terminala na riječkoj Brajdici, zajedničkom projektu Lučke uprave Rijeka i HŽ Infrastrukture sufinanciranom iz Instrumenta za povezivanje Europe. Ukupna vrijednost projekta iznosi 267 milijuna kuna,pri čemu udio HŽ Infrastrukture iznosi 195 milijuna kuna. U kolodvoru Rijeka Brajdica demontirana su četiri kolosijeka i izvode se radovi na donjem i gornjem pružnom ustroju (napravljen je iskop te se postavljaju kolosijeci i tračnice). Po završetku montiranja kolosijeka preostaje nasipanje tucanika i niveliranje kolosijeka. Također se izvodi rekonstrukcija kontaktne mreže. Uz kolodvorsku zgradu gradi se novi objekt u kojemu će biti smještena nova signalno-sigurnosna i telekomunikacijska oprema. Prema Sušaku izvode se najzahtjevniji radovi, oni na željezničkom tunelu. Gradi se portalna građevina duga 74 m otvorenog iskopa. Istodobno s tim radovima izvode se i radovi na proširenju cijevi tunela.

Na projektu Modernizacija i elektrifikacija pruge Zaprešić – Zabok, vrijednom 614,4 milijuna kuna, a s 85 posto sredstava sufinanciranom europskim sredstvima, radovi se izvode na svim pružnim dionicama. U kolodvoru Novi Dvori uklonjeni su stari objekti te se izvode radovi na kolodvorskoj zgradi i iskopu građevinske jame pothodnika. Izrađuje se drenaža ispod podvožnjaka, posteljica, zaštitni sloj, položeni su I. i II. kolosijeka i ugrađene četiri skretnice. Na kolodvorskoj zgradi Luka sanirano je krovište, demontiran postojeći crijep, izrađena krovna daščana oplate te parna brana. Uklonjeni su objekti u kolodvoru Zabok, izmještaju se postojeće instalacije i priprema se izgradnja teretnog kolodvora Zabok. Na dionici pruge izvedena je ugradnja tamponskog sloja, ugradnja tucanika i strojno reguliranje kolosijeka. Izvode se radovi na šljunčanim stupovima na devijacijama, radovi na iskopima, križanjima pruge i cesta, željezničkom mostu Vučerna te cestovnom mostu Horvacka. U tijeku su i pripreme za permanentni zatvor pruge koji će početi 1. travnja te trajati do 1. listopada 2019. U to će vrijeme između Zaprešića i Zaboka putnike prevoziti zamjenski autobusi.